Foto homepage

Gemeente Beekdaelen

beekdaelen

De gemeente Beekdaelen (voorheen Schinnen) heeft Taalontmoetingen financieel ondersteund vanaf 2017 t/m 2023.

Logo Gemeente Stein

Gemeente Stein

De gemeente Stein ondersteunt Taalontmoetingen financieel vanaf 2017.

Lees meer: https://www.gemeentestein.nl/inwoners

Partners in Welzijn logo

Partners in Welzijn

Partners in Welzijn is de regionale welzijnsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek. 

De organisatie staat al jarenlang voor sociale investeringen die er op gericht zijn de lokale samenleving te versterken en bijdragen aan de mogelijkheden van mensen om mee te doen in onze samenleving.

De aandacht gaat onder meer uit naar integratie en participatie van minderheden en in het bijzonder naar de aanpak van achterstand van anderstaligen die niet of moeilijk deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Partners in Welzijn probeert anderstaligen toe te rusten naar volledig burgerschap van de Nederlandse samenleving.

Vanaf 1 februari 2010 tot 2015 heeft Partners in Welzijn Taalontmoetingen ondersteund met projectmanagement, advies, faciliteiten en financieel.

Van 2016 tot 2023 was Taalontmoetingen een autonoom project onder de paraplu van Partners in Welzijn. 
Een opgesteld statuut met bijbehorend projectplan beoogt het project optimaal te ondersteunen, door aansprakelijkheid en eindverantwoordelijkheid voor de vrijwilligers te beperken en het project faciliteiten zoals administratieve ondersteuning en werkruimte aan te bieden. Partners in Welzijn geeft Taalontmoetingen daarmee de bewegingsvrijheid, maar ook de ondersteuning, die nodig is om de komende jaren succesvol en autonoom te kunnen functioneren.

Lees meer: Persbericht 21 maart 2016

Vanaf 1 juli 2023 is Taalontmoetingen een project van Knooppunt Informele Zorg.

Logo Taal

Vrijwilligersgroep

Taalontmoetingen zou niet kunnen bestaan zonder de vele vrijwilligers. 

Iedere vrijwilliger zet zich elke week gedurende zo'n twee tot vier uur in om anderen te helpen met de Nederlandse taal, zelfredzaamheid en sociale participatie.
Hiervoor krijgen ze geen vergoeding.

De economische waarde van al het vrijwilligerswerk bij Taalontmoetingen is zo'n € 80.000,- per jaar.
De waarde voor medemens en maatschappij is onschatbaar.

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg