Onze anderstalige deelnemers volgen over het algemeen een inburgeringscursus, of hebben op een andere manier Nederlands geleerd.

Inburgeringscursussen bestaan uit groepslessen, aangevuld met computeropdrachten en huiswerk. Er wordt veel aandacht besteed aan grammatica en woordenschat.

Maar er is weinig gelegenheid om tijdens de lessen het Nederlands spreken te oefenen. Cursisten geven aan dat het in de klas wel allemaal lukt, maar dat het daarbuiten toch erg moeilijk is om de taal te verstaan en te spreken.

Bij Taalontmoetingen draait daarom alles om het oefenen van het Nederlands in de praktijk, met nadruk op het spreken. 
De taalbegeleiding sluit daarbij aan bij de belevingswereld van de deelnemer.
Het accent ligt op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Bij de persoonlijke taalbegeleiding fungeert een Nederlandstalige vrijwilliger als taalcoach en bezoekt wekelijks de deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen.

De deelnemer kan ook kiezen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten of het taalcafé waar onder leiding van een of meer Nederlandstalige vrijwilligers eveneens het Nederlands geoefend wordt.

De taalcoach geeft geen formele Nederlandse les, maar kan wel aspecten van de taal verduidelijken, of helpen met huiswerk.
De taalbegeleiding kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus, maar is geen vervanging daarvan.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding en € 25,- per jaar voor groepsbijeenkomsten. Deelname aan het taalcafé is gratis.

Persoonlijke Taalcoaching

Taalmaatjes aan het werk

Een Nederlands sprekende vrijwillige taalcoach bezoekt gedurende een half jaar tot een jaar wekelijks een anderstalige deelnemer en oefent met hem/haar de Nederlandse taal. Het accent ligt op spreekvaardigheid. De oefeningen zijn praktisch van aard en sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de deelnemer.

De taalcoach geeft geen Nederlandse les, maar helpt met de praktijk van het Nederlands, waarbij de taalbegeleiding wordt afgestemd op de wensen van de deelnemer.

Taalcoach en deelnemer leren tevens elkaars achtergrond beter kennen. Beiden steken er wat van op en maken kennis met een andere cultuur.  Naast de taaloefeningen kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden, thuis of buitenshuis, zodat het Nederlands in praktijk kan worden gebracht en de deelnemer deze later makkelijker zelfstandig kan uitvoeren. Welke activiteiten dat zijn is afhankelijk van de behoefte van de deelnemer. Bijvoorbeeld samen koken of boodschappen doen, een bezoek aan een bibliotheek, de school van de kinderen of een museum.

Groepsbijeenkomsten

Bij de groepsbijeenkomsten wordt wekelijks gewerkt in kleine groepjes onder begeleiding van een of meerdere vrijwillige taalcoaches. 
Deze bijeenkomsten vinden eenmaal per week plaats in een buurtlocatie. Een groep wordt opgestart als er voldoende deelnemers zijn.

GroepsbijeenkomstHet doel van de groepsbijeenkomsten is het vergroten van de vaardigheden in het Nederlands, zoals conversatie, maar ook het bevorderen van sociale redzaamheid, het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en ontmoeting.

Ook leren de deelnemers dat taalbeheersing niet perfect hoeft te zijn: fouten maken mag!

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. 
Het programma wordt afgestemd op het taalniveau van de deelnemers, zodat iedereen mee kan doen.

In het algemeen hoeft er geen huiswerk gemaakt te worden. Wel worden soms kleine opdrachten gegeven, die voor een volgende bijeenkomst uitgewerkt moeten worden.

Taalcafé

Anderstaligen die al een beetje Nederlands spreken kunnen deelnemen aan de conversatiebijeenkomsten van het taalcafé.

taalcafeOnder leiding van een of meerdere vrijwilligers van Taalontmoetingen wordt samen gesproken over alledaagse dingen, zoals feesten, tradities, wonen, werken, de kinderen, het weer.
Soms wordt ook een spelletje gedaan. 

De nadruk ligt op het oefenen van spreken en luisteren, en elkaar beter leren kennen.