Vacature Functioneel ICT Coördinator

Door wijzigingen in ons coördinatie team hebben wij nu een vacature voor een functioneel coördinator ICT voor het registratie systeem en voor de website van Taalontmoetingen.

Taalontmoetingen heeft een groot deel van haar ICT ondergebracht bij de MIK-PIW groep.
Daardoor is support op gebied van algemene office-pakketten en gedeelde document omgevingen goed geborgd.

Een tweetal geheel eigen systemen behoeven nu een functionele beheerder. Het technisch beheer is geheel extern uitbesteed.

Het betreft:
1) Het registratie systeem Taalontmoetingen.org

Hierin worden alle vrijwilligers, deelnemers, groepen en koppelingen vastgelegd en gevolgd. Gebruikers zijn de 5 coördinatoren van ons team.

2) De website Taalontmoetingen.nl

Naast algemeen toegankelijke pagina’s is er een besloten deel voor vrijwilligers (oa. met een declaratieformulier. Gebruikers zijn onze ~60 vrijwilligers en de 5 coördinatoren.

De functionele coördinator ICT is het intermediair tussen de gebruikers en de technische beheerder (extern).
Hij/zij verzorgt de trainingen waar nodig, meldt problemen en storingen, en formuleert de wensen voor nieuwe functionaliteit, van zowel het registratie systeem als onze website.

Wij vragen

  • Flexibiliteit en beschikbaar op wisselende dagen en tijdstippen, 4 uur per week
  • Enige ervaring in een coördinerende of begeleidende functie op het gebied van ICT of software (we vragen geen gedegen ICT kennis, die is extern belegd)
  • Kennis van websites en databases is een pré
  • Deelname indien nodig aan het tweewekelijks overleg op donderdagochtend

Tegenprestatie

  • Maatschappelijke bijdrage aan de inburgering van onze anderstalige landgenoten
  • Dankbaar en zinvol werk
  • Bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere culturen
  • Trainingen, excursies en bijeenkomsten
  • Onkostenvergoeding en waarderingsregeling 

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg