Vacatures Coördinatiefuncties

Door de groeiende behoefte aan taalondersteuning voorzien wij een uitbreiding van ons coordinatie team in de komende jaren.
Tevens zullen enkele leden van ons coördinatieteam op termijn willen aftreden en ontstaan er vacatures.

Wij zoeken voor onderstaande rollen kandidaten. Afhankelijk van capaciteiten en beschikbaarheid, kunnen we de rollen verdelen binnen ons team.

Voorzitter

 • Algemene leiding
 • Eerste aanspreekpunt intern en extern
 • Beleidsplannen en rapportages

Secretaris

 • Correspondentie (intern, extern)
 • Contactenbeheer
 • Kalenderbeheer
 • Notulen coördinatievergaderingen

Penningmeester

 • Begroting
 • Financiële administratie
 • Controle en goedkeuring declaraties
 • Betalingen facturen

Coördinatie Individuele Taalcoachingtrajecten

 • Intakes Vrijwilligers en Anderstaligen
 • Individuele Koppelingen
 • Registraties van Vrijwilligers, Anderstaligen en Koppelingen
 • Ondersteuning vrijwilligers en anderstaligen
 • Evaluaties

Coördinatie Groepstaalcoaching

 • Intakes Vrijwilligers
 • Samenstelling groepjes
 • Registraties van Groepen
 • Ondersteuning taalcoaches van de groepen
 • Faciliteren ruimtes en lesmaterialen
 • Evaluaties

Communicatie

 • Interne en externe communicatie
 • Nieuwsbrieven
 • Artikelen, (standaard) presentaties, standaard teksten
 • Huisstijl

Vrijwilligersmanagement

 • Vrijwilligersbeleid
 • Werving
  • Criteria
  • Advertenties
 • Deskundigheid
  • Didactiek
  • Trainingen/workshops/intervisies
  • Introducties nieuwe vrijwilligers

ICT

 • Webhosting, email
 • Websites
 • Registratiesysteem
 • ICT beheer en ondersteuning

 

Wij vragen

 • Flexibiliteit en beschikbaar op wisselende dagen en tijdstippen, 4-8 uur per week
 • Ervaring in een coördinerende of begeleidende functie
 • Inhoudelijke expertise afhankelijk van de rol
 • Beschikken over een auto voor bepaalde rollen
 • Digitaal vaardig
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), gratis aangevraagd via ons
 • Deelname aan het tweewekelijks overleg op woensdagochtend - wanneer nodig

Tegenprestatie

 • Dankbaar en zinvol werk
 • Bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere culturen
 • Contacten met enthousiaste en betrokken taalcoaches en coördinatoren
 • Maatschappelijke bijdrage aan de inburgering van onze anderstalige landgenoten
 • Trainingen, excursies en bijeenkomsten
 • Onkostenvergoeding, verzekering en waarderingsregeling