Foto homepage

Logo Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

  • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
     
  • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland.

Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden.

Het Oranje Fonds heeft Taalontmoetingen van 2010 tot 2013 financieel ondersteund.

Lees meer: https://www.oranjefonds.nl

Taalcoaching

Onze anderstalige deelnemers volgen over het algemeen een inburgeringscursus, een taalcursus, of leren op een andere manier Nederlands.

Inburgeringscursussen bestaan uit groepslessen, aangevuld met computeropdrachten en huiswerk. Er wordt veel aandacht besteed aan grammatica en woordenschat.

Maar er is weinig gelegenheid om tijdens de lessen het Nederlands spreken te oefenen. Cursisten geven aan dat het in de klas wel allemaal lukt, maar dat het daarbuiten toch erg moeilijk is om de taal te verstaan en te spreken.

Bij Taalontmoetingen draait daarom alles om het oefenen van het Nederlands in de praktijk, met nadruk op het spreken. 
De taalbegeleiding sluit daarbij aan bij de belevingswereld van de deelnemer.
Het accent ligt meestal op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Bij de persoonlijke taalbegeleiding ("taalcoaching aan huis", "1-1 taalcoaching") fungeert een Nederlandstalige vrijwilliger als taalcoach en bezoekt wekelijks de deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen.

De deelnemer kan ook kiezen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten, taalcoaching in groepjes op school, of het taalcafé waar onder leiding van een of meer Nederlandstalige vrijwilligers eveneens het Nederlands geoefend wordt.

De taalcoach geeft geen formele Nederlandse les, maar kan wel aspecten van de taal verduidelijken, of helpen met huiswerk.
De taalbegeleiding kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus of taalcursus, maar is geen vervanging daarvan.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding (ook voor een echtpaar is de bijdrage € 50,- per jaar).
Deelname aan de groepsbijeenkomsten is gratis.

  

Inburgeren

Wat is inburgeren?

Als je van buiten de EU, of enkele andere landen, langdurig in Nederland komt wonen moet je inburgeren.

Dat betekent dat je de Nederlandse taal tot op zekere hoogte moet beheersen en moet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

In het algemeen kun je dat aantonen door te slagen voor het inburgeringsexamen.

De regels veranderen steeds, kijk voor actuele informatie op: https://www.inburgeren.nl

Wie moet inburgeren?

Niet iedere migrant is inburgeringsplichtig. Kijk voor een overzicht op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/vraag-en-antwoord/moet-ik-als-nieuwkomer-inburgeren

Wie verplicht moet inburgeren krijgt daarover een brief van DUO met de inburgeringstermijn.

Hoe moet ik inburgeren?

Asielstatushouders

De gemeente bepaalt welke cursus en examens u doet. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Geen asielstatushouder

Bent u geen asielstatushouder, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan moet u zelf een cursus kiezen. Maar de gemeente bepaalt de leerroute. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook, bijvoorbeeld als iemand uit een EU land komt en Nederlander wil worden.

Basisexamen inburgering in het buitenland

Iemand die bij zijn of haar partner in Nederland wil gaan wonen moet eerst slagen voor het Basisexamen inburgering in het buitenland (A1 niveau). Het examen kan alleen op een ambassade in het buitenland gedaan worden. 

Daarna moet alsnog in Nederland het volledige inburgeringsexamen gedaan worden. 

Colofon

Redactie / eigenaar van deze website

MIK & PIW Groep - Taalontmoetingen

Postbus 110

6160 AC Geleen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderhoud website

Renier Cilissen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg