Over Taalontmoetingen

Organisatie

Taalontmoetingen in de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Stein, en Beek) helpt sinds 2010 anderstaligen om de Nederlandse taal beter te beheersen. 

Taalontmoetingen is een vrijwilligersproject van Knooppunt Informele Zorg onder leiding van een beroepskracht.

Missie

Taalontmoetingen levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de taalvaardigheid waardoor de maatschappelijke participatie en de sociale zelfredzaamheid van anderstaligen woonachtig in de Westelijke Mijnstreek worden vergroot.

Visie

Doe mee, spreek Nederlands!

Doe mee:
Door de taalcoaching doen anderstalige inburgeraars sneller mee in de samenleving.
Na het volgen van een taalcoachtraject kunnen inburgeraars sneller hun eigen zaken regelen en doen minder snel een beroep op sociale voorzieningen.

Spreek Nederlands:
Door de taalcoaching wordt de taalvaardigheid van de inburgeraars vergroot.
Door het oefenen met een taalvrijwilliger durven anderstaligen de taal te spreken, neemt de woordenschat toe en krijgen mensen meer zelfvertrouwen.

Vrijwillige taalcoaches

Zo'n 100 maatschappelijk betrokken vrijwilligers uit de Westelijke Mijnstreek voeren de taalbegeleiding uit.
Onze vrijwilligers zijn niet alleen oorspronkelijke Nederlanders, maar ook anderstaligen die goed Nederlands spreken.

Anderstalige deelnemers

De deelnemers aan Taalontmoetingen zijn anderstalige volwassenen en middelbare scholieren uit de Westelijke Mijnstreek, die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren.
In het algemeen volgen zij nu Nederlandse les, of hebben dat in het verleden gedaan.
Vaak hebben zij echter weinig mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen en blijft er een taalachterstand bestaan. 
Daardoor kunnen zij niet of moeilijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Doelen

De directe doelen van de taalbegeleiding zijn:

  • Verbeteren van de taalvaardigheid, met nadruk op het oefenen van het Nederlands spreken
  • Oefenen van praktische vaardigheden, zoals telefoneren, een afspraak maken bij de huisarts, een formulier invullen, informatie vragen
  • Contact met Nederlanders
  • Beter bekend raken met Nederlandse gewoonten en gebruiken


Indirecte doelen zijn:

  • Vergroten van de sociale zelfredzaamheid
  • Bevorderen van maatschappelijke participatie, zoals opleiding, vrijwilligerswerk, betaald werk


Voor de vrijwilligers zelf heeft de taalcoaching een belangrijke sociaal-culturele betekenis in de zin van zelfontplooiing, begrip krijgen voor andere culturen en het leggen van sociale contacten.

Taalcoaching

Taalontmoetingen krijgt vorm in individuele taalbegeleiding aan huis en in groepsbijeenkomsten op verschillende locaties in de Westelijke Mijnstreek.
De ontmoetingen zijn wekelijks en duren twee uur.

De taalbegeleiding is praktisch van aard en sluit aan bij de belevingswereld van de deelnemer. Het accent ligt meestal op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Bij de persoonlijke taalbegeleiding fungeert een Nederlandstalige vrijwilliger als taalcoach en bezoekt wekelijks de deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen.

De deelnemer kan ook kiezen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten waar onder leiding van een of meer Nederlandstalige vrijwilligers eveneens het Nederlands geoefend wordt. 

De taalbegeleiding kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus, of taalcursus maar is geen vervanging daarvan.

Inkomsten en uitgaven

Taalontmoetingen verkrijgt inkomsten uit subsidies van gemeenten (Sittard-Geleen, Stein, Beekdaelen) en uit eigen bijdragen van anderstalige deelnemers.

In het verleden hebben ook andere organisaties, zoals het Oranjefonds, Movisie, VSBfonds, Stichting Fonds voor Sociale Instellingen en Partners in Welzijn het project financieel ondersteund.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding (of voor echtparen). Deelname aan groepsbijeenkomsten en taalcoaching op school is gratis.

De uitgaven van Taalontmoetingen betreffen vrijwilligerskosten, training, promotie, werving, ICT, abonnementen en materialen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Taalontmoetingen. 

 06 30600083
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  www.taalontmoetingen.nl

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg