Inburgeren

Wat is inburgeren?

Als je van buiten de EU, of enkele andere landen, langdurig in Nederland komt wonen moet je inburgeren.

Dat betekent dat je de Nederlandse taal tot op zekere hoogte moet beheersen en moet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

In het algemeen kun je dat aantonen door te slagen voor het inburgeringsexamen.

De regels veranderen steeds, kijk voor actuele informatie op: https://www.inburgeren.nl

Wie moet inburgeren?

Niet iedere migrant is inburgeringsplichtig. Kijk voor een overzicht op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/vraag-en-antwoord/moet-ik-als-nieuwkomer-inburgeren

Wie verplicht moet inburgeren krijgt daarover een brief van DUO met de inburgeringstermijn.

Hoe moet ik inburgeren?

Asielstatushouders

De gemeente bepaalt welke cursus en examens u doet. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Geen asielstatushouder

Bent u geen asielstatushouder, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan moet u zelf een cursus kiezen. Maar de gemeente bepaalt de leerroute. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook, bijvoorbeeld als iemand uit een EU land komt en Nederlander wil worden.

Basisexamen inburgering in het buitenland

Iemand die bij zijn of haar partner in Nederland wil gaan wonen moet eerst slagen voor het Basisexamen inburgering in het buitenland (A1 niveau). Het examen kan alleen op een ambassade in het buitenland gedaan worden. 

Daarna moet alsnog in Nederland het volledige inburgeringsexamen gedaan worden. 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg