Inburgeren

Wat is inburgeren?

Als je van buiten de EU, of enkele andere landen, langdurig in Nederland komt wonen moet je inburgeren.

Dat betekent dat je de Nederlandse taal tot op zekere hoogte moet beheersen en moet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

In het algemeen kun je dat aantonen door te slagen voor het inburgeringsexamen.

De regels veranderen steeds, kijk voor actuele informatie op: https://www.inburgeren.nl

Wie moet inburgeren?

Niet iedere migrant is inburgeringsplichtig. Kijk voor een overzicht op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/vraag-en-antwoord/moet-ik-als-nieuwkomer-inburgeren

Wie verplicht moet inburgeren krijgt daarover een brief van DUO met de inburgeringstermijn.

Vrijwillig inburgeren kan ook, bijvoorbeeld als iemand uit een EU land komt en Nederlander wil worden.

Hoe moet ik inburgeren?

De migrant die moet of wil inburgeren kan zelf bepalen hoe hij aan de kennis en vaardigheden komt. Een cursus volgen is niet verplicht maar wel zeer aan te raden. Het is daarbij belangrijk om een goede school te kiezen, met het keurmerk ‘Blik op Werk’.

Meer over ‘Blik op werk’: https://www.blikopwerk.nl/

Inburgeraars moeten hun cursus zelf betalen en kunnen hiervoor een lening afsluiten bij DUO.

Slagen voor het examen is wel verplicht.

Welk examen moet de inburgeraar doen?

Er zijn twee soorten examens waarmee de inburgeraar kan aantonen aan de inburgeringsplicht te voldoen.

 1. Inburgeringsexamen (A2 niveau)
  Het examen bestaat uit de volgende onderdelen
  Lezen, schrijven, spreken, luisteren, kennis van de Nederlandse maatschappij, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  Tevens moet de inburgeraar een participatieverklaring ondertekenen.
 2. Staatsexamen NT2 I (B1 niveau) of Staatsexamen NT2 II (B2 niveau)
  Voor studie of werk op MBO, HBO of universitair niveau is het Inburgeringsexamen (A2 niveau) niet voldoende. Daarvoor dient het Staatsexamen NT2 (programma I voor MBO, Programma II voor HBO of universiteit).
  De examenonderdelen zijn dezelfde als voor het Inburgeringsexamen, maar op een hoger taalniveau.

Basisexamen inburgering in het buitenland

Iemand die bij zijn of haar partner in Nederland wil gaan wonen moet eerst slagen voor het Basisexamen inburgering in het buitenland (A1 niveau). Het examen kan alleen op een ambassade in het buitenland gedaan worden. 

Daarna moet alsnog in Nederland het volledige inburgeringsexamen gedaan worden.