Foto homepage

Aanmeldformulier Vrijwilliger

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij Taalontmoetingen.

Alle velden met een (*) zijn verplicht.


Persoonsgegevens

U heeft uw naam niet ingevuld

U heeft uw geslacht niet ingevuld

U heeft uw geboortedatum niet ingevuld


Contactgegevens

U heeft uw straat niet ingevuld

U heeft uw huisnummer niet ingevuld

U heeft uw postcode niet ingevuld

U heeft uw woonplaats niet ingevuld

U heeft uw telefoonnummer niet ingevuld

U heeft geen geldig email adres ingevuld


Ongeldige invoer

U heeft geen toestemming gegeven om uw gegevens op te slaan

U heeft niet aangegeven dat u geen robot bent

Sponsors

Taalontmoetingen is in 2010 voortgekomen uit initiatieven van het Oranje Fonds, de Gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. 

Taalontmoetingen werd als project uitgevoerd door Partners in Welzijn, en vanaf juli 2023 door Knooppunt Informele Zorg.

Van 2010 tot en met 2013 heeft het project subsidies mogen ontvangen van het Oranje Fonds, de gemeente Sittard-Geleen, Movisie en Partners in Welzijn.

In 2014 werd het project financieel gesteund door VSBfonds, Fonds voor Sociale Instellingen, gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. 

Voor 2015 is subsidie toegekend door de gemeente Sittard-Geleen en Fonds voor Sociale Instellingen. Partners in Welzijn faciliteert en ondersteunt Taalontmoetingen.

Voor 2016 is subsidie toegekend door de gemeente Sittard-Geleen. Partners in Welzijn faciliteert en ondersteunt Taalontmoetingen.

Voor 2017 - 2020  is subsidie toegekend door de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beekdaelen (Schinnen). Partners in Welzijn faciliteert en ondersteunt Taalontmoetingen.

De hoogte van de subsidies is vanaf 2014 aanzienlijk lager dan in de beginjaren. Daarom is de leiding van het project eind 2014 geheel overgedragen van beroepskrachten van Partners in Welzijn aan onbetaalde vrijwillige coördinatoren. In 2016 heeft Taalontmoetingen de status van autonoom project binnen Partners in Welzijn verkregen.

 

Logo Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

  • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
     
  • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland.

Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden.

Het Oranje Fonds heeft Taalontmoetingen van 2010 tot 2013 financieel ondersteund.

Lees meer: https://www.oranjefonds.nl

Over Taalontmoetingen

Organisatie

Taalontmoetingen in de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Stein, en Beek) helpt sinds 2010 anderstaligen om de Nederlandse taal beter te beheersen. 

Taalontmoetingen is een autonoom project van het Knooppunt Informele Zorg onderdeel van de MIK & PIW Groep.

Missie

Taalontmoetingen brengt Nederlandstalige vrijwilligers en (anderstalige) taalleerders in de Westelijke Mijnstreek bij elkaar en zorgt ervoor dat zij toewerken naar een grotere taalvaardigheid en (daarmee) snellere integratie.

Visie

Een land waarin anderstalige bewoners zodanig de Nederlandse taal beheersen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Doe mee, spreek Nederlands!

Doe mee:
Door de taalcoaching doen anderstalige inburgeraars sneller mee in de samenleving.
Na het volgen van een taalcoachtraject kunnen inburgeraars sneller hun eigen zaken regelen en doen minder snel een beroep op sociale voorzieningen.

Spreek Nederlands:
Door de taalcoaching wordt de taalvaardigheid van de inburgeraars vergroot.
Door het oefenen met een taalvrijwilliger durven anderstaligen de taal te spreken, neemt de woordenschat toe en krijgen mensen meer zelfvertrouwen.

Vrijwillige taalcoaches

Zo'n 60 maatschappelijk betrokken vrijwilligers uit de Westelijke Mijnstreek voeren de taalbegeleiding uit.

Anderstalige deelnemers

De deelnemers aan Taalontmoetingen zijn anderstalige volwassenen en middelbare scholieren uit de Westelijke Mijnstreek, die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren.
In het algemeen volgen zij nu Nederlandse les, of hebben dat in het verleden gedaan.
Vaak hebben zij echter weinig mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen en blijft er een taalachterstand bestaan. 
Daardoor kunnen zij niet of moeilijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Doelen

De directe doelen van de taalbegeleiding zijn:

  • Verbeteren van de taalvaardigheid, met nadruk op het oefenen van het Nederlands spreken
  • Oefenen van praktische vaardigheden, zoals telefoneren, een afspraak maken bij de huisarts, een formulier invullen, informatie vragen
  • Contact met Nederlanders
  • Beter bekend raken met Nederlandse gewoonten en gebruiken


Indirecte doelen zijn:

  • Vergroten van de sociale zelfredzaamheid
  • Bevorderen van maatschappelijke participatie, zoals opleiding, vrijwilligerswerk, betaald werk


Voor de vrijwilligers zelf heeft de taalcoaching een belangrijke sociaal-culturele betekenis in de zin van zelfontplooiing, begrip krijgen voor andere culturen en het leggen van sociale contacten.

Taalcoaching

Taalontmoetingen krijgt vorm in individuele taalbegeleiding aan huis en in groepsbijeenkomsten op verschillende locaties in de Westelijke Mijnstreek.
De ontmoetingen zijn wekelijks en duren twee uur.

De taalbegeleiding is praktisch van aard en sluit aan bij de belevingswereld van de deelnemer. Het accent ligt meestal op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Bij de persoonlijke taalbegeleiding fungeert een Nederlandstalige vrijwilliger als taalcoach en bezoekt wekelijks de deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen.

De deelnemer kan ook kiezen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten waar onder leiding van een of meer Nederlandstalige vrijwilligers eveneens het Nederlands geoefend wordt. 

De taalbegeleiding kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus, of taalcursus maar is geen vervanging daarvan.

Inkomsten en uitgaven

Taalontmoetingen verkrijgt inkomsten uit subsidies van gemeenten (Sittard-Geleen, Stein) en uit eigen bijdragen van anderstalige deelnemers.

In het verleden hebben ook andere organisaties, zoals het Oranjefonds, Movisie, VSBfonds, Stichting Fonds voor Sociale Instellingen en Partners in Welzijn het project financieel ondersteund.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding (of voor duo's ). Deelname aan groepsbijeenkomsten en taalcoaching op school is gratis.

De uitgaven van Taalontmoetingen betreffen vrijwilligerskosten, training, promotie, werving, ICT, abonnementen en materialen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Taalontmoetingen. 

 046 7508410
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  www.taalontmoetingen.nl

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg