Nederlands oefenen in een groepsles

Bij de groepsbijeenkomsten wordt wekelijks gewerkt in kleine groepjes onder begeleiding van een of meerdere vrijwillige taalcoaches. 

Deze bijeenkomsten vinden eenmaal per week plaats in een buurtlocatie. Een groep wordt opgestart als er voldoende deelnemers zijn.

Het doel van de groepsbijeenkomsten is het vergroten van de vaardigheden in het Nederlands, zoals conversatie, maar ook het bevorderen van sociale redzaamheid, het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en ontmoeting.

Ook leren de deelnemers dat taalbeheersing niet perfect hoeft te zijn: fouten maken mag!

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. 
Het programma wordt afgestemd op het taalniveau van de deelnemers, zodat iedereen mee kan doen.

In het algemeen hoeft er geen huiswerk gemaakt te worden. Wel worden soms kleine opdrachten gegeven, die voor een volgende bijeenkomst uitgewerkt moeten worden.

Voor wie?

Alle anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren, beginners en gevorderden, waarbij we de volgende voorwaarden hanteren:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je wil de Nederlandse taal graag leren
  • Je hebt elke week twee uur tijd voor de groepsles
  • Je komt op tijd en blijft tot het einde van de les

Waar en wanneer?

Op ditmoment zijn er groepslessen op de volgende locaties:

Kindcentrum / Peutercentrum Sittard
Lokaal Teamlokaal
Vastradastraat 2
6137 AP Sittard

Elke week op maandag van 13:30 uur - 15:30 uur
Niet in de schoolvakanties.

Aanmelden op de lokatie bij aanvang van de les

Bibliotheek Ligne
Ligne 2
6131 MT Sittard

Dag en tijd in overleg

Aanmelden via het Aanvraagformulier voor een taalcoach

Wijkcentrum De Linde
Hyacinthenlaan 33
6163 BH Geleen

Dag en tijd in overleg

Aanmelden via het Aanvraagformulier voor een taalcoach

ZoWonen
Jos Klijnenlaan en Wagenaarstraat
Geleen

Besloten groepen voor Oekraïense vluchtelingen

De deelnemers worden geselecteerd door de gemeente Sittard-Geleen

Kosten?

Deelname aan de groepslessen is gratis.

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg