Nederlands oefenen met een taalcoach

 

Een Nederlands sprekende vrijwillige taalcoach bezoekt gedurende een jaar wekelijks een anderstalige deelnemer en oefent met hem/haar de Nederlandse taal. Het accent ligt op spreekvaardigheid. 

De taalcoach geeft geen Nederlandse les, maar helpt met de praktijk van het Nederlands, waarbij de taalbegeleiding wordt afgestemd op de wensen en belevingswereld van de deelnemer.
De taalcoaching kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus, maar is zeker geen vervanging daarvan.

Taalcoach en deelnemer leren tevens elkaars achtergrond beter kennen. Beiden steken er wat van op en maken kennis met een andere cultuur.  Naast de taaloefeningen kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden, thuis of buitenshuis, zodat het Nederlands in praktijk kan worden gebracht en de deelnemer deze later makkelijker zelfstandig kan uitvoeren. Welke activiteiten dat zijn is afhankelijk van de behoefte van de deelnemer. Bijvoorbeeld samen koken of boodschappen doen, een bezoek aan een bibliotheek, de school van de kinderen of een museum.

Voor wie?

Alle anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren, waarbij we de volgende voorwaarden hanteren:

 • Je woont in Sittard-Geleen, Stein of Beek
 • Je spreekt al een beetje Nederlands, bijvoorbeeld na enkele maanden een inburgeringscursus gedaan te hebben, of het basissexamen inburgeren buitenland
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je wil de Nederlandse taal graag leren
 • Je hebt een jaar lang elke week twee uur tijd voor de taalcoaching
 • Je zorgt voor een rustige plek voor jezelf en de taalcoach, liefst zonder kinderen of andere personen
 • Je houdt je aan de afspraken met de taalcoach
 • Je meldt op tijd aan de taalcoach als een afspraak niet door kan gaan
 • Als je wil stoppen met de taalcoaching neem je contact op met de taalcoach of de coördinator
 • Je neemt contact op met de coördinator als je niet tevreden bent over de taalcoach
 • Als je de afspraken niet nakomt zonder goede reden kan de taalcoaching gestopt worden
   

Waar?

Meestal bij de deelnemer thuis, maar de taalkoppels kunnen ook ergens anders afspreken.

Wanneer?

Wekelijks twee uren, zoals in onderling overleg afgesproken.

Kosten?

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar (€ 25,- voor een half jaar) voor de persoonlijke taalcoaching.
Ook een echtpaar betaalt € 50,- per jaar (€ 25,- voor een half jaar) 

Aanmelden?

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg