Logo Fonds voor Sociale Instellingen

Fonds voor Sociale Instellingen (FSI)

De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht.

Het FSI heeft ten doel mede te werken aan de behartiging van sociale en culturele belangen van het personeel van DSM, SABIC, EdeA, TAQA Energy, OCI Nitrogen, Sitech, Emerald Othello BV, Resin BV, Stamicarbon, Air Liquide, MEP Europe, Lanxess, Teknor Apex, Yparex, Borealis, DSM-Sinochem.

Sociaal-Cultureel

Tot de eerste activiteit behoort de belangenhartiging van de medewerkers, (vervroegd) gepensioneerden en hun ten laste komende gezinsleden van DSM, SABIC, EdeA, TAQA Energy, OCI Nitrogen, Sitech, Emerald Othello BV, Resin BV, Stamicarbon, Air Liquide, MEP Europe, Lanxess, Teknor Apex, Yparex, Borealis, DSM-Sinochem
Het betreft inspanningen in de sociale, culturele en ontspanningssfeer, zoals het verlenen van kortingen bij sportwedstrijden, schouwburg- en andere theatervoorstellingen, cursusgelden en op zwembadabonnementen in de speciale zwembaden.

Subsidies

De tweede activiteit van FSI is op de subsidiering van verenigingen en instellingen, mits er sprake is van een relatie tot DSM medewerkers. Muziekgezelschappen (fanfares, schutterijen, harmonieën, zangkoren), toneelgezelschappen, sportverenigingen en vele andere verenigingen, instellingen en organisaties kunnen een beroep doen op het subsidiebeleid van de FSI.

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen heeft Taalontmoetingen in 2014 en 2015 financieel ondersteund.

Lees meer: https://stichtingfsi.nl

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg