Sponsors

Taalontmoetingen is in 2010 voortgekomen uit initiatieven van het Oranje Fonds, de Gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. 

Taalontmoetingen werd als project uitgevoerd door Partners in Welzijn, en vanaf juli 2023 door Knooppunt Informele Zorg.

Van 2010 tot en met 2013 heeft het project subsidies mogen ontvangen van het Oranje Fonds, de gemeente Sittard-Geleen, Movisie en Partners in Welzijn.

In 2014 werd het project financieel gesteund door VSBfonds, Fonds voor Sociale Instellingen, gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn. 

Voor 2015 is subsidie toegekend door de gemeente Sittard-Geleen en Fonds voor Sociale Instellingen. Partners in Welzijn faciliteert en ondersteunt Taalontmoetingen.

Voor 2016 is subsidie toegekend door de gemeente Sittard-Geleen. Partners in Welzijn faciliteert en ondersteunt Taalontmoetingen.

Voor 2017 - 2020  is subsidie toegekend door de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beekdaelen (Schinnen). Partners in Welzijn faciliteert en ondersteunt Taalontmoetingen.

De hoogte van de subsidies is vanaf 2014 aanzienlijk lager dan in de beginjaren. Daarom is de leiding van het project eind 2014 geheel overgedragen van beroepskrachten van Partners in Welzijn aan onbetaalde vrijwillige co√∂rdinatoren. In 2016 heeft Taalontmoetingen de status van autonoom project binnen Partners in Welzijn verkregen.

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg