Partners in Welzijn logo

Partners in Welzijn

Partners in Welzijn is de regionale welzijnsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek. 

De organisatie staat al jarenlang voor sociale investeringen die er op gericht zijn de lokale samenleving te versterken en bijdragen aan de mogelijkheden van mensen om mee te doen in onze samenleving.

De aandacht gaat onder meer uit naar integratie en participatie van minderheden en in het bijzonder naar de aanpak van achterstand van anderstaligen die niet of moeilijk deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Partners in Welzijn probeert anderstaligen toe te rusten naar volledig burgerschap van de Nederlandse samenleving.

Vanaf 1 februari 2010 tot 2015 heeft Partners in Welzijn Taalontmoetingen ondersteund met projectmanagement, advies, faciliteiten en financieel.

Vanaf 2016 is Taalontmoetingen een autonoom project onder de paraplu van Partners in Welzijn. 
Een opgesteld statuut met bijbehorend projectplan beoogt het project optimaal te ondersteunen, door aansprakelijkheid en eindverantwoordelijkheid voor de vrijwilligers te beperken en het project faciliteiten zoals administratieve ondersteuning en werkruimte aan te bieden. Partners in Welzijn geeft Taalontmoetingen daarmee de bewegingsvrijheid, maar ook de ondersteuning, die nodig is om de komende jaren succesvol en autonoom te kunnen functioneren.

Lees meer: Persbericht 21 maart 2016